Postos de ordenador

A Biblioteca conta con tres postos de ordenadores con conexión a internet para búsqueda de información, realización de traballos e estudo persoal.

Para o seu uso, os usuarios deberán anotarse na entrada, indicando hora de inicio e sinalando número de ordenador.