Horario

O horario de apertura da Biblioteca é o seguinte:

Luns a venres (días lectivos)

  • Luns a xoves: 16:00-22:00
  • Venres: 16:00-21:00

Fóra do citado horario a Biblioteca permanecerá pechada.

O horario da Biblioteca pode sufrir modificacións por mor da realización de exames ou outras actividades, cambios que serán comunicados oportunamente.